Bc. Tomáš Lacko

Bakalářská práce

Online editor and simulator of logic circuits

Online editor and simulator of logic circuits
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit jednoduchou, ale velmi schopnou webovou aplikaci pro návrh, simulaci, demonstrování a experimentování s digitálními logickými obvody přívětivým způsobem na jakémkoliv moderním zařízení. Práce se na začátku zaměřuje na seznámení s existujícími nástroji, po čemž následuje uvedení odlišného návrhu mé aplikace a podrobný popis jednotlivých částí její implementace. V závěru …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a simple yet powerful web application for designing, simulating, demonstrating and experimenting with digital logic circuits in an approachable way on any modern device. The thesis firstly focuses on exploring existing logic circuit simulators, after which it introduces the unique design of my application and delves deeper into describing different parts of the implementation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma