Bc. Jiří Vataha

Diplomová práce

Fundamentální a technická analýza - jejich využívání v pozičním obchodování

Fundamental and technical analysis - their aplicability in position trading
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální. V teoreticko-metodologické části se zároveň zabývám i ostatními hojně využívanými analýzami na akciových trzích, ovšem podrobněji jen dvěma výše zmíněným. Aplikací těchto analýz, v praktické části této závěrečné práce, vyhodnocuji rozdíly ve výnosnosti obou analýz, potažmo i rozsáhlost …více
Abstract:
In my thesis I will be addressing the problems of stock investment analysis, particularly technical and fundamental. In the theoretical-methodological part I also address other, frequently applied analyses in stock markets, although in detail only the two above mentioned subjects are discussed. With the application of these analyses, I will evaluate, in the practical part of my thesis, the differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní