Theses 

The Europeanization of Cross-border Cooperation in the European Union – Lucie HALOUZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie a evropská studia

Lucie HALOUZKOVÁ

Diplomová práce

The Europeanization of Cross-border Cooperation in the European Union

The Europeanization of Cross-border Cooperation in the European Union

Abstract: My thesis deals, firstly with the Europeanization of cross-border cooperation and, secondly, with the emerging macro-regional strategies in the EU. The main aim of my thesis is to analyze the scope and the way the EU with its policies has been influencing European cross-border cooperation and macro-regional strategies. In order to reach the goals of the thesis, I investigate the origins of cross-border cooperation, its motives leading to their establishment, the role of supranational bodies, such as the CoE and the EU (with development program for the border areas: INTERREG). Furthermore, I explain the different contexts, in which cross-border regions are being formed and the different features and dimensions of cross-border cooperation. In the case of macro-regional strategies, I investigate their origins, motives that lead to their working mechanisms and the role of the EU. After having examined the cross-border cooperation and macro-regional strategies in the EU, I found that Europeanization has a significant effect. Whereby, Europeanization of the cross-border cooperation, including macro-regional strategies, works as a two direction process both accepting and creating EU policy. The degree of the Europeanization of a cross-border cooperation as a part of the Regional policy varies across the member states. The variation depends on a range of variables, such as: political systems, governing arrangements, administrative traditions, political culture (rather consensual or adversarial), relationship of the governing elite to the EU, (de)centralization, degree of subnational empowerment etc. Noteworthy is, that Europeanization affects macro-regions on the same dimensions as it does cross-border cooperation in general.

Abstract: V mé práci se zabývám vlivem europeizace na přeshraniční spolupráci a na nově vznikající makroregionální strategie v Evropské unii. Hlavním cílem mé práce je analyzovat rozsah a způsob, jakým Evropská unie a její politiky ovlivňují přeshraniční spolupráci a makroregionální strategie v Evropě. Zkoumám počátky přeshraniční spolupráce, motivy, které vedou k jejich vzniku, a role nadnárodních aktérů, Rady Evropy a Evropské unie, zejména program Evropské Unie, INTERREG. Dále se zabývám různými kontexty a souvislostmi, na jejichž pozadí se formují přeshraniční regiony. Kromě toho zkoumám různé podoby přeshraniční spolupráce. V případě makroregionálních strategií se rovněž zabývám jejich původem, motivy, které vedou k jejich zřízení, mechanismům, na jejichž principu fungují, a roli Evropské unie ve vytváření a fungování makroregionálních strategií. Po posouzení přeshraniční spolupráce a makro-regionálních strategií v Evropské unii jsem zjistila, že obě tyto oblasti jsou europeizací významně ovlivňovány. Europeizace přeshraniční spolupráce, včetně makroregionálních strategií, funguje jako dvousměrný proces přijímání i vytváření politiky Evropské unie. Míra europeizace přeshraniční spolupráce jako součásti Evropské regionální politiky se v členských zemích liší, v závislosti na řadě proměnných, jako jsou politické systémy, administrativní zřízení a tradice, politická kultura (spíše konsensuální nebo oponentní), vztah vládnoucí elity k Evropské unii, (de)centralizace, nezávislost regionálních samospráv etc. Europeizace makroregionálních strategií probíhá obdobně jako u přeshraniční spolupráce.

Keywords: Evropská unie, europeizace, preshranicní spolupráce, makoregionálních strategie, regionální politika

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Dan Marek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HALOUZKOVÁ, Lucie. The Europeanization of Cross-border Cooperation in the European Union. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz