Bc. Matěj Kubiš

Diplomová práce

Zákaz použití síly v mezinárodním právu

Prohibition of the use of force in international law
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Zákaz použití síly v mezinárodním právu“ pojednává o použití síly a jeho omezování v mezinárodním prostředí. Práce je rozdělená do tří hlavních částí. První část se věnuje formování myšlení o omezení použití síly v mezinárodních vztazích v průběhu historie. Zabývá se myšlenkami a uvažováním nad tématem použití síly a jeho omezení. Rovněž vysvětluje válku z právního i etického …více
Abstract:
The diploma thesis Prohibition of the Use of Force in International Law deals with the use of force and its restriction in the international environment. The work is dividend into three main parts. The first part is about forming thinking about limiting the use of force in international relations throughout history. It deals with thoughts and reflections on the topic of the use of force and its limitations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika D'Evereux, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut