Bc. Pavel Dvořák

Diplomová práce

Systém techniky prostředí v budově Backup - datové centrum

HVAC System - Backup Data Centre \nl{}
Anotace:
Práce analyzuje specifika prostředí v datovém centru obsahující serverovnu, úložiště dat a kanceláře obsluhy. Pro danou budovu dále popisuje a zjištuje tepelně technické parametry budovy, včetně způsobů řízení, monitorování a komunikace využitím SCADA systémů a sběrnice KNX. V další části popisuje možnost využití obnovitelných zdrojů, konkrétně fotovoltaiky. V poslední řadě obsahuje možnou vizualizaci …více
Abstract:
The thesis analyses the specifics of the data center containing server room, data storage room and staff offices. It describes and uncovers the thermal-technical parameters of the building, including the ways of controls, monitoring and communication using SCADA systems and KNX bus. Furthermore it describes possibility of the renewable sources usage, specifically photovoltaics. Lastly it contains possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016
Zveřejnit od: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořák, Pavel. Systém techniky prostředí v budově Backup - datové centrum. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách