Theses 

Závislostní chování u žáků 2. stupně základních škol – Bc. Alexandra ŽAJDLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Alexandra ŽAJDLÍKOVÁ

Diplomová práce

Závislostní chování u žáků 2. stupně základních škol

Addictive behavior among students on the second grade of the elementary schools

Anotace: Diplomová práce na téma "Závislostní chování u žáků 2. stupně ZŠ" vznikla za účelem podrobného popisu zkoumané problematiky. Celosvětově této oblasti nepřikládají odborníci příliš velký důraz, proto by mohlo dojít ke změně vzhledem k tomu, že většina mladé generace používá počítač, mobil či tablet ke každodennímu životu, což ovlivňuje jejich chování a u některých z nich, při nadměrném užívání, může dojít k závislostnímu chování. V první teoretické části diplomové práci byly popsány základní poznatky, nezbytné pro pochopení této problematiky (definice, současné tendence, závislostní chování, diagnostika závislostního chování, působení počítačových her na člověka, pozitivní a negativní působení). V druhé empirické části, která vycházela z nabytých teoretických poznatků, byla řešena problematika závislostního chování u žáků na druhém stupni ZŠ.

Abstract: Diploma theses on topic " Addictive behavior among students on the second grade of the elementary schools" was created for the purpose of detailed description of the subjekt. Worldwide, experts do not place much emphasis on this area, therefore there could be a change in view of this, that most young generation use a computer, mobile phone or tablet for everyday life, which affects their behavior and in some of them, addictive behavior may occur when overused. In the first theoretical part of the diploma thesis basic knowledge was described, necessary to understand this issue (definition, current tendencies, addictive behavior, diagnostics of addictive behavior, the effects of computer games on humans, positive and negative effects). In the second empirical part, which in based on acquired theoretical knowledge, the problematics of addictive behavior in pupils at the second elementary school was solved.

Klíčová slova: závislost, chování, internet, diagnostika, netolismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=222286 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŽAJDLÍKOVÁ, Alexandra. Závislostní chování u žáků 2. stupně základních škol. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 03:01, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz