Ing. Petr Ječmen

Disertační práce

Vylepšení algoritmu digitální obrazové korelace pro použití v reálném čase.

Improving digital correlation algorithm for real time use.
Abstract:
In this work, a set of improvements to DIC algorithm is presented. The result of these improvements should make the DIC algorithm more user friendly and better usable for common users. First set of improvements focuses on implementing the DIC algorithm using OpenCL programming language. This allows to run the algorithm on wide range of available hardware, most notably on GPUs. As tests show, running …více
Abstract:
V této práci je prezentována sada vylepšení algoritmu DIC. Výsledkem těchto vylepšení by měla větší uživatelská přívětivost algoritmu DIC a použitelnost pro běžného uživatele. První sada vylepšení se zaměřuje na implementaci algoritmu DIC pomocí programovacího jazyka OpenCL. To umožňuje spustit algoritmus na širokém spektru dostupného hardwaru, zejména na GPU. Jak ukazují testy, výpočet DIC na GPU …více
 

Keywords

dic obraz analýza gpu
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ječmen, Petr. Vylepšení algoritmu digitální obrazové korelace pro použití v reálném čase.. Liberec, 2017. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií