Samuel Antol

Bakalářská práce

Comparison of software usability testing methods

Comparison of software usability testing methods
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá problémom testovania užívateľskej prívetivosti. Cieľ práce je zistiť vzájomné vzťahy medzi výsledkami z objektívnych a subjektívnych metód testovania. Objektívne metódy sú zastupované zaznamenávaním mozgovej aktivity pomocou EEG zariadenia a zaznamenávaním užívateľovej aktivity v testovanom produkte. Odpovede na otázky z dotazíka reprezentujú výsledok subjektívnej metódy …více
Abstract:
This bachelor thesis studies a problem of user experience testing. The aim of the study is to reveal relationships between results of objective and subjective evaluation methods where the EEG data from human brain and user activity represent the objective methods, and answers to questionnaire questions represent the subjective method. User experience testing is performed individually with 20 participants …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Filip Škola
  • Oponent: Bojan Kerouš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika