Bc. Lukáš Jagoš

Bakalářská práce

Detekce křivočarých struktur v biomedicínském obraze

Detection of Curvilinear Structures in Biomedical Images
Anotace:
Cílem práce byla implementace metody SBall pro detekci křivočarých struktur a následné experimentální vyhodnocení chování této metody nad biomedicínskými daty. SBall je založena na analýze kulovitých struktur, jež jsou tvořeny diferencemi druhého řádu a jsou základem pro výpočet tří různých deskriptorů, jejichž vzájemná kombinace udává míru pravděpodobnosti výskytu křivočaré struktury v daném místě …více
Abstract:
The goal of the thesis is implementation of SBall method for detection of curvilinear structures and experimental evaluation of this method on the biomedical data. SBall is based on the analysis of the structure ball, a geometric construction representing second order differences, which are the basis for three various descriptors determining the final vesselness measure. Contrast invariation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Martin Maška, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma