Bc. Denisa Krásná

Diplomová práce

Literary Representation of Gender Violence against Marginalized Women in Contemporary North-American Literature

Literary Representation of Gender Violence against Marginalized Women in Contemporary North-American Literature
Anotace:
Tato práce se zabývá genderovým násilím proti domorodým ženám v Mexiku a Kanadě. Je rozdělena na dvě hlavní části, z nichž každá se zaměřuje na jednu příslušnou zemi. Obě části obsahují sociokulturní úvod do tématu a dva analyzované romány, které zobrazují genderové násilí vůči znevýhodněným ženám a další související problémy. Mexická část této práce obsahuje analýzu románů 2666 od Roberta Bolaña a …více
Abstract:
This thesis addresses gender violence against Indigenous women in Mexico and Canada. As such, it is divided into two major parts, each focusing on one respective country. Each part contains socio-cultural introduction to the subject and two analysed novels that portray gender violence against marginalized women and other related issues. The Mexican part is represented by the novel 2666 by Roberto Bolaño …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Severoamerická kulturní studia

Práce na příbuzné téma