Barbora Fanturová

Bakalářská práce

Posouzení rizik při práci ve vybrané organizaci

Assessment an Occupational Risks in a Selected Organization
Anotace:
FANTUROVÁ, Barbora: Posuzování rizik při práci ve vybrané organizaci. [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistika a krizového inženýrství: Ústav krizového řízení. Vedoucí práce: Ing. Slavomíra Vargová, PhD. Studijní obor: Bakalář v oboru Ovládání rizik. Zlín: FLKŘ UTB, 2020. Bakalářská práce se zabývá zjišťování rizik při výkonu práce ve zvolené organizaci. Cílem práce je …více
Abstract:
FANTUROVÁ, Barbora: Assesment an Ocupational Risks in a Selected Organization. [Bachelor Thesis]. Universita of Tomáše Bati in Zlín. Fakulty of Logistics a crisis Ma-nagement: Department of Crisis Management. Advisor: Ing. Slavomíra Vargová, PhD. Qu-alification degree: Bachelor of Risk management. Zlín: FLKŘ UTB, 2020.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fanturová, Barbora. Posouzení rizik při práci ve vybrané organizaci. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Práce na příbuzné téma