Theses 

Managing a company using the methods of NLP – Ondřej Calábek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Calábek

Diplomová práce

Managing a company using the methods of NLP

Vedení firmy pomocí metodiky NLP

Anotace: Diplomová práce sleduje možnosti využíví NLP (Neuro-Linguistic Programming) v oblasti managementu a ve vnitrofiremní komunikaci, která se dotýká i marketingu.. NLP rozeznává modely vnímání lidí podle jejich primárních filtrů na vizuální, akustické a kinestetické, od toho se odvíjí další subklasifikace. Práce přináší metody, jak je správně identifikovat a jak zlepšit komunikaci se všemi typy lidí. V rámci práce byl proveden malý průzkum na 54 respondentech, který prokázal procentní zastoupení různých percepčních typů na základně vnímání komunikačních sdělení. Autor se domnívá, že je vhodné využít tyto možnosti pro lepší řízení lidských zdrojů a efektivnější fungování firem.

Abstract: The work focuses on Neuro-Linguistic Programming (NLP), its methodology and its application to real life situations; coaching, management, training, and marketing. The work describes the benefits of using the methodology of NLP at school, at work and in personal relationships. It also brings to light certain latest developments in this discipline. The research conducted by the author confirms the hypothesis that majority of people are primarily visual; the research also found that only a fourth of the participants were primarily kinesthetic and less than a tenth were primarily acoustic. The work also demonstrates the methodology how to deduct the perceptual models of people and how to benefit from this knowledge in management.

Klíčová slova: Filtry vnímání, Neuro-Linguistic Programming, Efektivní komunikace

Keywords: Neuro-Linguistic Programming, Effective Communication, Perceptual Filters

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Elena Sukupová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59917

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 04:07, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz