Ondřej Linc

Bakalářská práce

Efektivita likvidace invazních druhů v České republice na příkladu bolševníku velkolepého

Economic efficiency of invasive species eradication in Czech republic shown on example of Giant Hogweed
Anotace:
Cílem této práce je odhadnout, jaké ekonomické škody v České republice způsobuje kvůli znehodnocení životního prostředí invazní druh bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Metodou nákladů na obnovu bylo zjištěno, že škody ročně dosahují výše zhruba 2,5 milionu korun. To odpovídá sumě, kterou stát v současné době na likvidaci bolševníku velkolepého vynakládá. Model celkové likvidace následně …více
Abstract:
The aim of this work is to estimate the damage to environment caused by invasive plant Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) in Czech Republic. Using the Replacement costs method I found that the damages reach about 2.5 millions CZK each year. That equals amount of money annualy spent on eradication of Giant Hogweed by government. Model of elimination of the plant in CR subsequently revealed that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: Václav Gráf
  • Oponent: František Petrášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30158