Bc. Veronika Košíková

Diplomová práce

Sociální reprezentace vzájemné komunikace u sociálních pracovníků a romské mládeže

Social representations of communication between social workers and Roma adolescents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jaké jsou sociální reprezentace vzájemné komunikace u sociálních pracovníků a romské mládeže. Cílem práce je prozkoumat jak vnímají sociální pracovníci komunikaci s romskou mládeží, zda v ní pociťují nějaké problémy a bariéry a jaké postupy používají k odstranění těchto bariér. Za účelem zodpovězení hlavní výzkumné …více
Abstract:
The thesis deals with finding the answer to the main question, which is: What is social representations of communication between social workers and Roma adolescents? The aim of this thesis is to explore explore how the social workers communicating with Roma youth, whether it experiencing some problems and barriers, and what procedures are used to remove these barriers. To this end, qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií