Theses 

Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 19581967 – Mgr. Milan CYROŇ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

Mgr. Milan CYROŇ

Disertační práce

Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 19581967

Anotace: Disertační práce pojednává o třech filmech slovenského scenáristy a režiséra Eduarda Grečnera natočených v šedesátých letech: Každý týždeň sedem dní (1964), Nylonový mesiac (1965) a Drak sa vracia (1967). Zabývá se genezí Grečnerových snímků s důrazem na jejich literární přípravu v kontextu slovenské kinematografie druhé poloviny padesátých let a v letech šedesátých. Srovnáním filmových povídek, literárních scénářů, technických scénářů a hotových filmů s ohledem na značné množství nefilmových archivních pramenů (korespondence, zápisy, písemné posudky, výrobní a distribuční listy atd.) a dalších typů zdrojů (např. orální prameny, články v periodicích) sleduji vývojový proces jednotlivých titulů od námětu po výsledný snímek. Jedním z cílů práce je odhalit, nakolik Eduard Grečner uhájil vlastní představu o budoucím filmu, případně nakolik ustoupil tlakům ze strany dalších účastníků podílejících se na vývojovém procesu. Ačkoli tedy nutně zohledňuji institucionální mechanismy uvnitř slovenské kinematografie padesátých a šedesátých let, nesoustředím se primárně na ně, nýbrž na to, jak tyto mechanismy ovlivňovaly scénáře a tím pádem i snímky Eduarda Grečnera. K tomu mi slouží zejména aplikace konceptů Iana W. Macdonalda screen idea a Screen Idea Work Group.

Abstract: The dissertation deals with three films by Slovak screenwriter and director Eduard Grečner produced in the 1960s: Seven Days Every Week (1964), Nylon Moon (1965) and The Dragon's Return (1967). The dissertation focuses on the genesis of Grečner's films, emphasizing their literary inception and development in the context of Slovak cinema of the late 1950s and 1960s. While comparing and contrasting film stories, literary screenplays, shooting scripts and the films themselves and at the same time taking into account various non-filmic archival sources (correspondence, minutes, written reviews, production and distribution documents etc.) and other types of materials (for instance oral sources, articles in contemporary press) I trace the development of individual projects beginning with the story and ending with the finished film. One of the aims of the dissertation is to identify to what extent the finished films reflect Eduard Grečner's authorial vision and to what extent he was forced to succumb to the pressures of other participants on the screenplay development. Even though I necessarily take into account institutional mechanisms of the Slovak cinema in the 1950s and 1960s, they do not constitute the main subject of the dissertation. My main objective is to describe how these mechanisms influenced the screenplays and thus the films of Eduard Grečner. To accomplish this aim, I use the Ian W. Macdonald's concepts of the screen idea and Screen Idea Work Group.

Klíčová slova: Eduard Grečner, Každý týždeň sedem dní, Nylonový mesiac, Drak sa vracia, slovenská kinematografie šedesátých let, scénář, písemné posudky, screen idea, Screen Idea Work Group

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2015
  • Zveřejnit od: 4. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.9.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 9. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

CYROŇ, Milan. Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 19581967 . Olomouc, 2015. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz