Mgr. Markéta Petruželová

Bakalářská práce

Cíle a metody osobnostního rozvoje

Goals and methods of personal development
Anotace:
Má práce pojednává o problematice osobnostního rozvoje. Za východiska považuji definice pojmů osobnost a osobnostní rozvoj. Jsou zde také uvedena jeho východiska. Především se však zaobírám tématem cílů a metod osobnostního rozvoje v kontextu výchovně-vzdělávacího paradigmatu.
Abstract:
My work deals with the problems of personal development. I consider that resources are definitions of ideas person and personal development. It’s resources are said here too. Especially I process theme of goals and methods of personal development in context of education paradigm.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta