Mgr. Jana Fialová, Ph.D.

Disertační práce

Stravovací návyky dětí a jejich vztah k ostatním faktorům životního stylu: Implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice

Children`s eating habits and their relationship towards other lifestyle factors: The Implementation of the World Health Organization`s preventive programmes in the Czech Republic
Anotace:
Práce se snaží popsat a na základě výzkumu zhodnotit fungování preventivních programů na podporu zdraví v České republice (především program Health Promoting School – HPS) a pomocí experimentální implementace nového preventivního programu Světové zdravotnické organizace Nutrition-Friendly Schools Initiative (NFSI), který je více zaměřen na zdravou výživu a zdravý životní styl, posoudit význam školních …více
Anotace:
y a zformulují pro veřejnost svoje záměry a směřování v této oblasti. 2. Pořádáním akcí na podporu zdravé výživy a aktivního životního stylu nejen pro děti, ale i pro širší komunitu, školy posilují komunitní prvky spolupráce a vzájemné podpory mezi partnery v obci. 3. Vzděláváním všech pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví a jejich účastí v kurzech s tematikou zdravé výživy a zdravého životního stylu …více
Abstract:
This paper attempts to describe and, on the basis of research, evaluate the preventive programmes for health promotion in the Czech Republic (in particular the programme Health Promoting Schools – HPS). Through the experimental implementation of a new preventive programme by the World Health Organization, the Nutrition Friendly School Initiative (NFSI), which is aimed more at healthy eating and a healthy …více
Abstract:
ch schools: 1. With the creation of written strategies to improve the school environment and raise the standard of health education with an emphasis on healthy eating, schools will be able to better understand their priorities and formulate their goals and directions in this area for the public. 2. By staging events to promote healthy eating and a healthy lifestyle for both children and the wider community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta