Michal MITREGA

Bakalářská práce

Analýza motivačního systému BankWest, a.s. se zaměřením na frontline retail banking

Analysis of a motivational system of BankWest, a.s. aimed at the frontline retail banking
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu současného motivačního systému společnosti s fiktivním názvem BankWest, a.s. a na základě provedené analýzy navrhnout jeho zlepšení. Teoretická část práce se zaměřuje na dosavadní poznatky z oblasti pracovní motivace - nejvýznamnější motivační teorie a nejčastěji používané motivační techniky. Praktická část seznamuje čtenáře s bankou a nabízí analýzu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the current structure of the motivation system at the company with a fictional name BankWest, a.s. and to provide suggestions for improvement. Theoretical part of the thesis focuses on present knowledge regarding the area of work motivation - the most significant motivational theories and the most frequently used motivational techniques. Practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010
Identifikátor: 16099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Blanka Kameníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MITREGA, Michal. Analýza motivačního systému BankWest, a.s. se zaměřením na frontline retail banking. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe