Petra Hübnerová

Bakalářská práce

Kulturní diplomacie: Česko-japonská kulturní diplomacie v případové studii na Malé divadlo kjógenu

Cultural diplomacy: Czech-Japanese cultural diplomacy in case study of The Little Kyogen Theatre
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice kulturní diplomacie v rovině teoretické i v rovině praktické. Nejdříve práce představí samotný koncept kulturní diplomacie, její oblasti a význam. Poté se zabývá oblastmi, které s kulturní diplomacií úzce souvisí, konkrétně soft power, national brandingem a především veřejnou diplomacií. Poslední část práce je případová studie na česko-japonskou kulturní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of cultural diplomacy both on the theoretical, and practical level. First, the concept of cultural diplomacy itself, its varioud fields, its meaning, and its impact, is introduced. Then the focus of this paper turns towards areas that are closely connected to cultural diplomacy, specifically soft power, national branding, and above all public diplomacy. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Otakar Volenec
  • Oponent: Vladimíra Knotková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41761