Bc. Michal Drhlík

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém

Integrated Rescue System
Abstract:
Práce pojednává o integrovaném záchranném systému v České republice. Cílem práce je zaměření se na jednotlivé složky a to především na ty základní. Práce se zaměří jednotlivě na každou složku a následně také na jejich spolupráci. Dále také bude zmíněny stavy, kdy se využívá integrovaného záchranného systému, jako jsou různé stupně poplachů či výjimečné události jako např. povodně, události hromadného …more
Abstract:
The thesis deals with the emergency service in the Czech republic focusing on its individual services especially the primary ones. This work discusses each service separately and subsequently their cooperation. Furthermore, there is an enumeration of states when the emergency service is activated, various levels of alarms and warnings or emergency situations e.g. floods, mass disasters etc. Additionally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Čestmír Pastyřík
  • Reader: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní