Bc. Michal Drhlík

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém

Integrated Rescue System
Anotácia:
Práce pojednává o integrovaném záchranném systému v České republice. Cílem práce je zaměření se na jednotlivé složky a to především na ty základní. Práce se zaměří jednotlivě na každou složku a následně také na jejich spolupráci. Dále také bude zmíněny stavy, kdy se využívá integrovaného záchranného systému, jako jsou různé stupně poplachů či výjimečné události jako např. povodně, události hromadného …viac
Abstract:
The thesis deals with the emergency service in the Czech republic focusing on its individual services especially the primary ones. This work discusses each service separately and subsequently their cooperation. Furthermore, there is an enumeration of states when the emergency service is activated, various levels of alarms and warnings or emergency situations e.g. floods, mass disasters etc. Additionally …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedúci: Ing. Čestmír Pastyřík
  • Oponent: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní