Theses 

Slaďování rodinného a pracovního života matek samoživitelek – Bc. Alžběta Sedláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alžběta Sedláčková

Diplomová práce

Slaďování rodinného a pracovního života matek samoživitelek

Harmonization of family and work life of single mothers

Anotace: Diplomová práce se zabývá oblastí slaďování rodinného a pracovního života u matek samoživitelek. Jejím cílem je popsat strategické kroky, které volí matky samoživitelky po odchodu partnera, a jakým způsobem se jim daří skloubit rodinu a práci. Teoretická část práce definuje, jak se rodina jako instituce během času proměňovala a jaké nové koncepty jsou známé nyní. Další kapitoly jsou věnovány charakteristikám samoživitelství, příčinám vzniku a problémům, které s tímto statusem souvisí. Dále je zmíněn pojem Work-life-balanc (WLB), který upravuje současné postavení samoživitelek na trhu práce. Empirická část popisuje metodologii výzkumného šetření, které bylo realizováno kvalitativní metodou, a poslední metodologická část přináší zhodnocení výsledků vlastního výzkumu.

Abstract: The diploma thesis deals with harmonization of family and work life of single mothers. The main goal is to describe strategies chosen by single mothers after partner´s leave and how they are able to harmonize family and work duty. The theoretical part defines family concept which has been changed during years and new concepts which are known nowadays. Further chapters pay attention to characteristic signs of single parenthood, reasons of their origin and problems with this status. There is also mentioned term Work-life-balance, which describes current position of single mothers in the labour market. The empirical part describes metodology of research, which was realised by qualitative method, and last metodological part brings conclusion of findings of own research.

Klíčová slova: samoživitelství, matky samoživitelky, neúplná rodina, osamělé rodičovství, harmonizace práce a rodiny, trh práce, Work-life-balance, single parenthood, single mothers, single-parent family, lone paretnhood, harmonization of work and family, labour market

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:49, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz