Zdeněk ŠIMON

Bakalářská práce

Elektroenergetika I - výroba elektrické energie ( vytvoření textové podpory pro výuku)

Power Engineering I - production electric energy (make text support for education)
Anotace:
Bakalářská práce je Elektroenergetika I ? výroba elektrické energie. Cílem práce je vytvoření učebního textu ve znění ?výroba elektrické energie? a také učební pomůcky ve formě prezentace k danému textu. V úvodu práce je popsána historie objevení elektřiny od doby starověkého Řecka až po rozvoj elektřiny vynálezem Voltova článku v roce 1800, přes obloukovou lampu a žárovku až k objevení elektronu vědcem …více
Abstract:
The theme of the diploma thesis is Electronic Engineering I ? production of electric energy. The aim of the thesis is to create a textbook to this topic and teaching aids in form of a presentation of the text. The history of the discovery of electricity is described in the introduction. It is described since the ancient Greek, through the development of electricity since the invention of Volta´s pile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMON, Zdeněk. Elektroenergetika I - výroba elektrické energie ( vytvoření textové podpory pro výuku). Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství