Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

Disertační práce

Modernizace právních nástrojů pro boj s kartelovými dohodami

Modernisation of legal instruments for fight against cartel agreements
Anotace:
Práce se zabývá modernizací právních nástrojů používaných pro boj s kartelovými dohodami. Zaměřuje se nejprve na vymezení toho, co je třeba rozumět kartelovou dohodou a následně zkoumá specifické nástroje, které slouží k odhalování a odstrašování od uzavírání těchto specifických protisoutěžních dohod. Toto zkoumání probíhá ve třech rovinách, a to správně-právní, soukromoprávní a trestně-právní, neboť …více
Abstract:
The thesis deals with modernization of legal instruments used for fighting against cartel agreements. In the first part it is focused on defining cartel agreement and consequently assessing specific legal tools that serve for uncovering and deterring undertakings from entering to these specific anticompetitive agreements. Three legal areas, administrative, private and criminal, are assessed because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: JUDr. Robert Neruda, Ph.D., prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta