Mgr. Jan JOSIEK

Diplomová práce

Kvantové simulace variační metodou Monte Carlo

Variational quantum Monte Carlo simulations
Anotace:
Práce se zabývá řešením stacionární Schrödingerovy rovnice pro více částic kvantovou variační metodou Monte Carlo. Pro tuto metodu je zvolen vhodný generátor pseudonáhodných čísel a ověřena jeho kvalita prostřednictvím vybraných testů kvality. Variační metoda Monte Carlo je naprogramována v programovacím jazyku FORTRAN. Na vybraných modelových systémech, atomových klastrech, jsou provedeny simulace …více
Abstract:
The thesis deals with the solution of stationary Schrödinger equation for more particles using the quantum variational Monte Carlo method. An appropriate generator of pseudo-random numbers is chosen for this method, and the quality is tested. The variational Monte Carlo method is implemented in the FORTRAN language. The MC simulations are performed on model systems (atomic clusters) to obtain ground …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. František Karlický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOSIEK, Jan. Kvantové simulace variační metodou Monte Carlo. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta