Bc. Ludmila Plochá

Diplomová práce

Komparace tělesného složení u vysokoškolské populace mužů a žen pomocí metody bioelektrické impedance a měření kožních řas

Comparison of body composition on the college population of men and women using the method by bioelectrical impedance and the measurement of the skinfolds
Anotace:
Diplomová práce podává informaci o stavu tělesného složení současných vysokoškolských studentů na základě dvou odlišných metod a to somatometrické a bioelektrické impedanční. První část této práce je věnována teoretickým a praktickým poznatkům somatometrického šetření, druhá část pak bioelektrické impedanční analýze, která je taktéž rozdělena na teoretický a praktický úsek. V závěru jsou pak tyto dvě …více
Abstract:
The thesis provides information about extant state of the body composition university students on the base two different methods: somatometry and bioelectrical impedance. The first chapter is devoted to the theoretic and practical knowledge somatometric research. The second chapter bioelectrical impedance is divided into theoretic and practical knowledge as well. Finally, the presented methods were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 12. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plochá, Ludmila. Komparace tělesného složení u vysokoškolské populace mužů a žen pomocí metody bioelektrické impedance a měření kožních řas. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická