Bc. Martin Procháska

Master's thesis

Application Lifecycle Management Solutions

Application Lifecycle Management Solutions
Abstract:
Tato práce prezentuje koncept zvaný „Application Lifecycle Management“ a mapuje relevantní oblasti softwarového vývoje včetně specifických požadavků pro ALM řešení. Dále jsou diskutovány aspekty softwarových implementací ALM řešení a je nastíněn proces osvojení spolu s možnými problémy. V druhé části práce jsou uvedeny významné ALM produkty nalezené na základě průzkumu trhu a je analyzována jejich …more
Abstract:
This thesis presents the Application Lifecycle Management /ALM/ concept and maps the related areas of software development as well as their specific requirements for ALM solution. It discusses the aspects of ALM solution software implementation and also outlines the possible adoption process together with connected issues. In the second part, the current software market is sought for notable ALM software …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2012
  • Supervisor: RNDr. Ondřej Skřehota
  • Reader: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky