Bc. Vojtěch ADAMOVSKÝ

Diplomová práce

Analýza emisí tuhých znečišťujících látek v chovu drůbeže

Anotace:
Tato diplomová práce byla zaměřena na monitorování produkce prachových částic v chovech drůbeže. Toto měření bylo prováděno přístrojem Dusttrak II 8530, který monitoroval prostředí ve stáji každé 3 vteřiny po dobu 24 hodin. K monitorování byly vybrány podniky v Jihočeském kraji, a to konkrétně MTD Ústrašice a Farma u lesa. Po analýze dat z přístroje Dusttrak II, bylo potvrzeno, že žádná ze stájí nepřekročila …více
Abstract:
This thesis was focused on monitoring production of dust particles in poultry farming. This measurement was made with the Dusttrak II 8530 which monitored the environment in the stable every 3 seconds for 24 hours. For monitoring were selected companies in the South Bohemian Region, specifically MTD Ústrašice and Farma u lesa. Results of Dusttrak measurements showed that none of the stables exceeded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Ivo Celjak, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMOVSKÝ, Vojtěch. Analýza emisí tuhých znečišťujících látek v chovu drůbeže. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Prvovýroba

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h785yy h785yy/2
26. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 5. 2016
Bulanova, L.
27. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.