Bc. Jana Dresslerová

Diplomová práce

Aktivizující vyučovací metody v odborných předmětech

Activation Educational Methods in Speciality Learning
Anotace:
Aktivizující vyučovací metody v odborných předmětech RESUMÉ: Diplomová práce se pokouší nalézt odpovědi na otázky, které souvisí s využíváním aktivizujících vyučovacích metod zejména v odborných předmětech. Používání těchto vyučovacích metod má za úkol zlepšit motivaci žáků, přivést je k větší aktivě a samostatnosti, touze dosáhnout co nejlepších výsledků. Práce se zamýšlí také nad tím, co vše má vliv …více
Abstract:
Activation educational methods in speciality learning RESUMÉ: The dissertation work is trying to find answers to questions related to exploitation of activation methods especially in speciality learning. The motive of using of above mentioned educational methods is to improve motivation of pupils, to increase their activity and selfreliance for achieving best results. The dissertation work analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jana Marková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby