Ing. Markéta Švecová

Bakalářská práce

Těžba černého uhlí v České republice - historie, současnost, perspektivy

Hard coal mining in the Czech Republic - history, nowadays, prospects
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Těžba černého uhlí v České republice – historie, současnost, perspektivy“ je analýza vývoje těžby černého uhlí na území České republiky, ale také zhodnocení současného stavu těžby v České republice a představení prognóz ohledně budoucích zdrojů energie. První část je zaměřena na popis světového energetického problému a na vývoj spotřeby energie. Druhá část se zabývá černým …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Hard coal mining in the Czech Republic – history, nowdays, prospects” is an analysis of the development of coal mining in the Czech Republic but also assessment of the current state of mining in the Czech Republic and presentation of projections about future energy sources. The first part is focused on describing of the world's energy problem and the development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta