Bc. Zuzana Blahová

Bakalářská práce

Bůh hromu a blesku v severské a slovanské mytologii. Rituály a předměty s nimi spojené.

God of thunder and lightning in Norse and Slavic mythology. Rituals and objects associated with them.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je srovnání severského hromovládného boha Tóra se slovanským Perunem. Práce pojednává o úloze, jakou zaujímali tito bohové v životě lidí. Cílem práce je přiblížit tyto dva bohy, poukázat na jejich podobnosti a odlišnosti. Práce je rozdělena do pěti kapitol – Literatura, Charakteristika bohů, Rituály, Předměty a místa a Modly a sošky. Po konci každé kapitoly následuje krátké …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is a comparison of the Nordic god of thunder Thor with the Slavic Perun. The thesis deals with the role played by these gods in people's lives. The aim of the thesis is to approach these two gods, to point out their similarities and differences. The work is divided into five chapters – Literature, Characteristics of the Gods, Rituals, Objects and Places and Images …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Pavel Přibáň
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta