Petra Koucká

Diplomová práce

Vybrané ukazatele podnikatelského sentimentu v ČR jako předstihové indikátory v letech 2008-2017

Selected Indicators of Business Sentiment in the Czech Republic as Leading Indicators in 2008-2017
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo podrobit vybrané ukazatele podnikatelského sentimentu srovnání s vývojem reálné ekonomiky v letech 2008-2017 a posoudit, který z nich je nejlépe využitelný jako předstihový indikátor. K tomu je v práci využito SWOT analýzy a vizuální analýzy časových řad, pomocí které je analyzován vztah mezi HDP a vybranými ukazateli podnikatelského sentimentu. Práce vede k závěru, že nejlépe …více
Abstract:
The aim of this thesis was to submit selected indicators of business sentiment to comparison with the development of the Czech economy in 2008-2017 and to assess which one is the best to use as a leading indicator. This is done by using SWOT analysis and visual analysis of time series, which analyzes the relationship between GDP and selected indicators. This thesis leads to the conclusion that the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Karina Kubelková
  • Oponent: Štěpán Pekárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73712