Petra Koucká

Master's thesis

Vybrané ukazatele podnikatelského sentimentu v ČR jako předstihové indikátory v letech 2008-2017

Selected Indicators of Business Sentiment in the Czech Republic as Leading Indicators in 2008-2017
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo podrobit vybrané ukazatele podnikatelského sentimentu srovnání s vývojem reálné ekonomiky v letech 2008-2017 a posoudit, který z nich je nejlépe využitelný jako předstihový indikátor. K tomu je v práci využito SWOT analýzy a vizuální analýzy časových řad, pomocí které je analyzován vztah mezi HDP a vybranými ukazateli podnikatelského sentimentu. Práce vede k závěru, že nejlépe …more
Abstract:
The aim of this thesis was to submit selected indicators of business sentiment to comparison with the development of the Czech economy in 2008-2017 and to assess which one is the best to use as a leading indicator. This is done by using SWOT analysis and visual analysis of time series, which analyzes the relationship between GDP and selected indicators. This thesis leads to the conclusion that the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Karina Kubelková
  • Reader: Štěpán Pekárek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73712