Ing. Petr Patočka

Bakalářská práce

Znovuzprovoznění železničních přechodů

Re-commissioning of the Railway Border Crossings
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku znovuzprovoznění zaniklých železničních přechodů. V práci by měly být prověřeny přínosy ze znovuotevření železničních přechodů. Cílem práce by měl být přehled železničních přechodů, které by se vyplatilo znovu zprovoznit.
Abstract:
The thesis is focused on the issue of re-commissioning rail border crossing deaths. The work should be examined the benefits of reopening the railway crossing. The aim of the work should be a review of railway crossings, which would be worthwhile work again.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Patočka, Petr. Znovuzprovoznění železničních přechodů. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera