Theses 

Integrovaná tematická výuka jako přístup k regionální výchově na 1. stupni ZŠ - Výukový program Cesta za poznáním rodného kraje – Mgr. Michaela Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michaela Dvořáková

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka jako přístup k regionální výchově na 1. stupni ZŠ - Výukový program Cesta za poznáním rodného kraje

Integrated thematic teaching as an approach to regional education at elementary schools: The Path of Discovery to One's Region of Birth

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku propojování principů integrované tematické výuky s regionálními prvky na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy a teoretické koncepty, které slouží jako východisko pro tvorbu výukového programu Cesta za poznáním rodného kraje. Jedna z kapitol je věnována přehledu výukových metod. Praktická část popisuje jednotlivé kroky plánování a realizace výukového programu. Cílem diplomové práce bylo vytvořit výukový program, který by žáky seznámil s jejich domovem z hlediska geografického, demografického, kulturně-politického a historického a současně posloužil jako výukový materiál pro další studenty.

Abstract: Annotation This thesis is focused on the interconnection of integrated thematic teaching principals and elementary school principals. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains basic and theoretical concepts which serve as a basis for the creation of the educational program called The Path of Discovery to One’s Region of Birth. One of the chapters is dedicated to the overview of teaching methods. The practical part of the thesis describes single steps of planning and the realization of the educational program. The aim of this thesis is to create an educational program that will acquaint students with their home from geographic, demographic, cultural, political and historical points of view and at the same time serve as teaching material for students in following years.

Klíčová slova: regionální výchova, integrovaná tematická výuka, výukové metody, Rámcový vzdělávací program, obec Borová

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz