Martin Špicl

Bakalářská práce

Vliv psychologických aspektů reklamy na spotřebitele

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem vlivu psychologických aspektů reklamy na spotřebitele. V první části této práce jsou definovány teoretické poznatky z oblasti marketingu a psychologie spotřebitele. Tyto informace jsou následně využity v části praktické, která se zabývá výzkumem týkajícím se ovlivňování nákupního rozhodování spotřebitelů nástroji senzorického marketingu a následně cenového ohodnocování …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of psychological aspects of advertising on consumers. In the first part, theoretical knowledge of marketing and consumer psychology is defined. This information is then used in the practical part, which deals with research on influencing consumers´ decisions with sensory marketing tools and consequently with product pricing based on specific emotional stimuli …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/h7fy2c/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku