Aneta SILBEROVÁ

Bakalářská práce

Výtvarný návrh loutkového představení (scénář, scénografie, loutky)

The design puppet show (script, set design, puppetry)
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je loutkové divadlo. Zaměřuji se převážně na amatérské soubory. V teoretické části představuji stručný vývoj českého loutkářství a seznamuji se základními druhy loutek. V další části jsou rozhovory s osobnostmi, kteřé se loutkovým divadlem zabývají profesionálně nebo amatérsky. V praktické části jsem popsala postupy při výrobě loutek a kulis. Součástí mé práce byl také autorský …více
Abstract:
Topic of my bachelor thesis is puppet theater. I deal with amateur groups largely. In the theoretical part I introdukce brief development of Czech puppet theater and I mention basic types of puppets. In the next part are interviews with personalities who deal with puppets theater ether professional or amateur. In the practical part I described processes of creation puppet and scenery. One part of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SILBEROVÁ, Aneta. Výtvarný návrh loutkového představení (scénář, scénografie, loutky). Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (jednooborová VV)