Monika Marková

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná výchova

Substitute family care
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o problematice náhradní rodinné výchovy v České republice. Předmětem zkoumání je systém, jakým se instituce náhradní rodinné výchovy člení a způsob jejich financování. Práce se z velké části zaměřuje na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, konkrétně na projekt Fondu ohrožených dětí tzv. Klokánek. Cílem této práce je zhodnocení, zda jsou tato zařízení dostatečně finančně …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of substitute family care in the Czech Republic. The subject of the research is the system by which institutions of substitute family care are divided and the way of their financing. The work is largely focused on houses for children requiring immediate help, specifically the project called Klokánek founded by the Fund of Endangered Children. The aim of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedúci: Michal Spirit
  • Oponent: Hanka Kupková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75913