Zuzana Kútna

Bakalářská práce

Dobrovoľné dražby

Voluntary Auction
Abstract:
KÚTNA, Zuzana: Voluntary Auction. [Bachelor thesis]. Banking Institute College of Banking Prague, foreign college Banská Bystrica. Department of Law and Social Sciences. Supervisor: JUDr. Kristina Stefanik, Year of defence: 2012. Pages: 59 The Bachelor thesis deals with the examination of the process of the Volunteer auctions in Slovak republic as a tool to satisfy the obligation of the debtor and …více
Abstract:
KÚTNA, Zuzana: Dobrovoľné dražby (Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: JUDr. Kristína Štefániková. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 59 Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním výkonu Dobrovoľných dražieb v Slovenskej republike ako prostriedku uspokojenia záväzku, obvykle dlžníka a veriteľa. Problematika …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Kristína Štefániková
  • Oponent: JUDr. Ing. Lucia Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře