Jan SCHWARZBACH

Bachelor's thesis

Úspory vody a jejich dopady na životní prostředí a ekonomické přínosy

Saving water and its impact on the environment and the economic benefits
Abstract:
Práce ukazuje oblasti, kde je nedostatek vody a dále nastiňuje některé jednoduché způsoby úspor vody a to jak v rodinných domech a bytech tak i ve větších firmách.
Abstract:
Thesis shows regions, where is only a fer of water and next shows some easy ways of water savings in family houses and flats and also in bigger firms.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Zima

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SCHWARZBACH, Jan. Úspory vody a jejich dopady na životní prostředí a ekonomické přínosy. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Administration and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.