Mgr. Radka Dopitová, Ph.D.

Disertační práce

Funkční architektura aktivního místa kukuřičné beta-glukosidasy Zm-p60.1

Functional architecture of active site of maize beta-glucosidase Zm-p60.1
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na analýzu aminokyselin aktivního centra kukuřičné beta-glukosidasy Zm-p60.1, které jsou zodpovědné za substrátovou specificitu tohoto enzymu. Na základě bioinformatické analýzy, strukturních a kinetických dat a údajů molekulárního dokingu byly získány nové poznatky o determinaci substrátové specifity a vlivu klíčových aminokyselin na funkci a strukturu enzymu.
Abstract:
This thesis is focused on analysis of amino acids in the active site of beta-glucosidase Zm-p60.1 (maize), which determined the substrate specificity of this enzyme. New informations about determination of substrate specificity and effect of key amino acid on function and structure have been obtained on the basis of bioinformational, structural and kinetic analysis and molecular docking data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
  • Oponent: RNDr. Lubica Urbaníková, CSc., Mgr. David Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta