Eva HOUROVÁ

Bachelor's thesis

Vliv aktivace bránice na projevy GERD

The diaphragm activation impact on GERD manifestations
Abstract:
Cílem práce je přispět pomocí vhodných fyzioterapeutických metod, postupů a konceptů ke správné funkci bránice a tím zmírnit projevy GERD. Ve své práci jsem zpracovala kazuistiku 19 leté pacientky s refluxním onemocněním jícnu. Na základě vstupního kineziologického vyšetření byl vypracován krátkodobý fyzioterapeutický plán složený ze 14 terapií, jež byly praktikovány po dobu čtyř týdnů. S pomocí využití …more
Abstract:
The aim of this work is to contribute by means of appropriate physiotherapeutic methods, procedures and concepts to the proper function of the diaphragm and thus to reduce the symptoms of GERD. I processed a case report of a 19-year-old patient with gastroesophageal reflux disease. Based on the initial kinesiological examination, a short-term physiotherapeutic plan was prepared, consisting of 14 therapies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alena Charvátová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOUROVÁ, Eva. Vliv aktivace bránice na projevy GERD. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Physiotherapy

Theses on a related topic