Bc. Kateřina Stluková

Master's thesis

"Vzdělání mění osud." Kvalitativní výzkum na téma socializace čínského studenta

"Education changes destiny". Qualitative research on socialization of Chinese students
Anotácia:
Tato magisterská diplomová práce se zaměřuje na témata čínského školství, životní zkušenost čínského studenta a jeho socializaci. Jedná se o kvalitativní výzkum, který proběhl v červnu v roce 2017 na Zhejiang University, tedy na jedné z prestižních čínských universit. Celkem sedm respondentů bylo ochotných sdílet své životní příběhy, zkušenosti, názory a postoje. Důvěryhodnost sebraných dat je zaručena …viac
Abstract:
This thesis explores topics related to Chinese schooling, live experience of Chinese student and his process of socialisation. It is a qualitative research which took place in June 2017 at Zhejiang University, one of the top universities of China. The seven respondents were willing to share their life stories, experience, opinions and attitudes. The credibility of collected data is guaranteed by close …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta