Bc. Zuzana Bednářová

Bakalářská práce

Voz verbal

Voice verbal
Anotace:
Práce se zabývá gramatickou kategorií slovesného rodu ve španělštině. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část uvádí klasifikaci rodů a jejich teoretický popis. Ve druhé části se zkoumá výskyt jednotlivých slovesných rodů v různých druzích textu.
Abstract:
This dissertation investigates the grammatical category of the verbal voice in Spanish language. The dissertation is divided in two main parts. The first part give the classification of the voices and their theorerical description. The second part investigates the prevalance of the particulars voices in various kinds of texts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Hana Valíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta