Bc. Michal Říha

Diplomová práce

Predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM

Prediction time series of web domains visit by SVM
Anotace:
Diplomová práce se zabývá modelováním návštěvnosti webové domény pomocí metody Support Vector Machines (SVM). Řešená problematika se vztahuje na univerzitní webové stránky. V první části práce je popsána problematika web mining-u a časových řad. Další část je věnována problematice metody modelování, kterou je metoda podpůrných vektorů SVM. Kapitola návrh modelu obsahuje předzpracování dat a návrh predikčního …více
Abstract:
This thesis deals with modeling traffic web domain using method Support Vector Machines (SVM). Addressing refers to the university website. The first part describes the problems of web mining and time series. Another section is devoted to issues of modeling, which is the method of SVM support vectors. Chapter proposed model includes preprocessing and prediction system design. In conclusion, the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Říha, Michal. Predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma