Iva KOFRÁNKOVÁ

Diplomová práce

Audio-vizuální didaktická technika ve výuce na prvním stupni ZŠ

Audio-visual didactic technology in the elementary school education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá používáním audio-vizuální techniky v rámci výuky na prvním stupni základních škol. V teoretické části je výše zmiňovaná audio-vizuální technika vymezena na tradiční a moderní a dále charakterizována. Následují připomínky v podobě zásad a návrhů pro používání audio-vizuální techniky při výuce. Praktická část je věnována výzkumnému šetření. Cílem bylo zmapovat situaci v …více
Abstract:
The dissertation focuses on use of audio-visual technology in teaching at the first stage of primary education. Its theoretical background defines the audio-visual technology, divides it into traditional and modern technology and describes its features. Subsequently some suggestions and principles of using audio-visual technology in teaching follow. The dissertation?s practical part is devoted to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOFRÁNKOVÁ, Iva. Audio-vizuální didaktická technika ve výuce na prvním stupni ZŠ. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta