Bc. David Donát

Bachelor's thesis

Technické a industriální dědictví Malopolského a Slezského vojvodství a jeho potenciál pro cestovní ruch

Technical and Industrial Heritage of Lesser Poland and Silesian Voivodeships and Its Potential for Tourism
Anotácia:
Tato bakalářská práce má za úkol zmapovat a ohodnotit industriální cestovní ruch a jeho potenciál v Malopolském a Slezském vojvodství. Představí turistické atraktivity různých průmyslových a technických odvětví, zanalyzuje současný stav této formy cestovního ruchu. Dále se práce zabývá problematikou využívání některých industriálních památek, a především jejich potenciálem využití pro cestovní ruch …viac
Abstract:
Aim of this bachelor thesis is to chart and evaluate industrial tourism and his potential in Lesser Poland and Silesian Voivodeship. This thesis introduce tourist attraction of different industrial and technical branches and analyse current state of this form of tourism. This bachelor thesis contains the issues of using some of these industrial monuments and mainly how to achieve its full potential …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta