Bc. Martin Kupka

Master's thesis

Egypt: konec Mubarakovy éry

Egypt: the end of Mubarak's era
Anotácia:
Magisterská práce "Egypt: konec Mubarakovy éry" se detailně zabývá egyptskou revolucí v roce 2011, přičemž vysledkem bylo ukončení téměř třicet let trvajícího režimu Husního Mubaraka. Jako případová studie sleduje tato práce podrobně jak události před revolucí, tak samotnou revoluci, ale i vývoj v Egyptě od revoluce do konce dubna 2013. Cílem práce je prostřednictvím kvalitativní analýzy primárních …viac
Abstract:
The master thesis "Egypt: the end of Mubarak's era" deals closely with the Egyptian revolution in 2011, whereas the result was the end of nearly thirty years lasting regime of Hosni Mubarak. As the case study, this thesis traces in detail events preceding the revolution, the revolution itself and also the development after the revolution until the end of May 2013. The goal of this thesis is to break …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií