Bc. Jana Skuhrovcová

Master's thesis

Znalosti, dovednosti, osobní vlastnosti a kompetence nutné pro výkon účetní profese

Knowledge, skills, personal qualities and competencies necessary for performance of accountancy profession
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje pracovní náplni účetních na různých pozicích. Každá pozice vyžaduje poněkud odlišný rozsah znalostí a zkušeností, které nelze získat pouze studiem, ale častěji praxí, a dále i osobní předpoklady a vlastnosti. Cílem práce je definovat, jaké předpoklady každá z pracovních pozic vyžaduje, jaké studium a profesní zkoušky by měly být požadovány v podmínkách vzdělávacího systému …viac
Abstract:
This thesis is devoted to the job in accounting. Each position requires a slightly different range of knowledge and experience that cannot be obtained by studying, but more by practice, and further by personal qualities and characteristics. The aim is to define what assumptions each of the jobs require, what professional study and what tests should be required in terms of the educational system in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Hládek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance