Mgr. Kateřina Sotolářová

Bakalářská práce

Kvalita vodovodní vody

Quality of tap water
Anotace:
Kvalitní pitná voda je základním předpokladem pro udržení zdraví a života jako takového. Teoretická část této práce pojednává o požadavcích na mikrobiologickou nezávadnost, pitný režim a technologickou úpravu. Praktická část se věnuje mikrobiologickému rozboru vody kampusu MU a jejímu hodnocení.
Abstract:
Quality water is a basic requirement to preserve health and life itself. This work is divided into two main parts. Theoretical one discusses the requirements on water purity, drinking regime and technology of water refinement. Practial section is focused on microbiological analysis of MU campus drinking water and its assessment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.